Formidling og sprog generelt

Korrekturlæsning

Jeg tilbyder korrekturlæsning af både danske og engelske tekster. Jeg har fokus på korrekt sprogbrug, men også på den overordnede sproglige tone og ikke mindst vigtigheden af, at sproget flyder og er let forståeligt for målgruppen. Samtidig har jeg også øje på indholdet og sørger for, at materialet giver et sammenhængende og logisk budskab.

Pædagogificering

Jeg arbejder med det, jeg kalder ‘pædagogificering’ af materiale – lige fra forskningstekster til it brugervejledninger og dokumentation. Alt for ofte støder vi på tekster, som ikke er tilpasset den rette målgruppe og vi ved alle, hvad den slags materiale bibringer af værdi: ikke meget! Hjælp dig selv og dine modtagere ved at få skarpe og sprogligt kreative øjne på dit materiale, inden du sender det ud i verden.

Implementeringshjælp

Jeg tilbyder hjælp til kommunikationen, når it- og organisations-forandringsprojekter rulles ud i virksomheder og organisationer. Det er min (og andres erfaring), at den ‘bløde side’ af projekters implementering, altså det, der har med information og uddannelse af brugerne, ikke får den nødvendige opmærksomhed. Ofte er projekter presset af tid og økonomi, men erfaringerne har også vist at både tid og penge er godt givet ud, hvis fokus rettes mod brugerne og deres behov undervejs i implementeringsprocessen og ikke i en brandslukningsmanøvre efter projektet er afsluttet og brugerne viser sig ikke at have taget forandringerne til sig

Kontakt mig via kontaktformularen eller ring til mig og få en snak om mulighederne.