Eksempler

Eventhåndtering – Strikkefestival

Strikkefestivalen Grib Garnet løb af stabelen i Silkeborg 14.-17. Juni 2012. Her stod jeg for alt arbejde vedrørende web-sider, markedsføring via sociale medier, PR og pressekontakt, grafisk arbejde samt idégenerering, branding via slogan, logoer og farver. I en arbejdsgruppe på 6 personer styrede vi en lang række events (foredrag, sejltur, højtlæsning, gudstjeneste, filmfremvisning, bankospil, modeshow, festaften, café samt adskillige udstillinger), 30 butiksstande og 71 workshops og sørgede for, at over 2000 besøgende fik store oplevelser med sig hjem.

Indholdsmæssig og sproglig korrektur – projektlederuddannelse

I forbindelse med nyudvikling af Kaastrup | Andersens projektlederuddannelse på engelsk har jeg arbejdet med korrekturlæsning af alt undervisningsmateriale med to formål for øje: en sikring af ’den røde tråd’ i forhold til det faglige område (projektledelse), så både det konkrete indhold og selve formidlingen af indholdet optimeredes. Og, på det mere håndgribelige plan: sproglig korrektur (og i flere tilfælde også selve oversættelsen) og dermed en sikring af en høj, ensartet sproglig standard og en flydende formidling.

Indholdsmæssig og sproglig korrektur – afhandlinger

Indenfor samme område har jeg stor erfaring med indholdsmæssig og sproglig korrektur på specialer, blandt andet fra Ingeniørhøjskolen i Herning/Aarhus. I sagens natur dykker jeg ikke ned i det rent faglige indhold, men fokuserer på metode, tilgang, opbygning og struktur i afhandlingen. Samtidig læser jeg sproglig korrektur (engelsk eller dansk) og sikrer, at det sproglige niveau er tilstrækkelig højt, flydende og ensartet.

Oversættelse af web-site – hotel- og servicevirksomhed

Et større dansk slot ønskede oversættelse af deres danske web-site til engelsk. Opgaven udførtes via Word-dokumenter af alle danske tekster, opsat i skemaer, således at kunden efterfølgende havde mulighed for at sammenligne de to sprog-versioner og sikre sig, at den ønskede mening kom ’ud over rampen’. Arbejdet kunne også have foregået i tabeller i Excel, eller direkte i virksomhedens web-system. Jeg er vant til at arbejde i forskellige CMS systemer og finder hurtigt hjemmevant rundt i strukturerne.

Undervisning og formidling – digitale produkter

For Solutors A/S underviser jeg i brugen af forskellige digitale produkter, herunder interaktive whiteboards,  videokonferencesystemer og interne kommunikationssystemer. Dette indebærer udarbejdelse af præsentations- og undervisningsmateriale samt tilpasning af formidlingen til den givne målgruppe. Samtidig udfører jeg oversættelse og korrekturlæsning på materiale vedrørende digitale produkter og har dermed en stor indsigt i og viden om både tekniske specifikationer og brugsmæssig funktionalitet.

Andre opgaver

  • Interne nyhedsbreve (indhold og layout)
  • Oversættelse af undertekster til fjernsynsserier
  • Nytænkning af kommunikationsstrategier
  • Udarbejdelse af brugermanualer til it-systemer/programmer
  • Opsætning, tryk og udgivelse af bøger (se for eksempel Tilbage til Grøden og Syng ud – Syng op)